ภาพกิจกรรม

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม สืบชะตาลำน้ำปืม

 

 

   ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อย พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรจสืบชะตาลำน้ำปืม

     - ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีในระดับชั้นมัธยมต้น และระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย