ภาพกิจกรรม

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมหาราชวัง

anigif

นายประพันธ์ ทนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยพร้อมด้วย
ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมหาราชวัง เมื่ิอวันที่ 2 ตุลาคม 2559

 

 

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย