คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนบ้านไร่อ้อย

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

 จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      22 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      15 เครื่อง
รวม
      37 เครื่อง
ใช้งานได้:
      27 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      10 เครื่อง
 จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      0 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      10 เครื่อง
รวม
      10 เครื่อง
ใช้งานได้:
      10 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      0 เครื่อง
 จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      47 เครื่อง
ใช้งานได้:
      37 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      10 เครื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 2016-06-29 14:16:17 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOEnet
ผู้ให้บริการ:
      TOT
ประเภท:
      adsl
ความเร็ว:
      10000 Kbps
สถานะการใช้งาน:
      no
 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       3BB
ประเภท:
       VDSL
ความเร็ว:
       30000
สถานะการใช้งาน:
       ใช้งานได้ดี Kbps
งบประมาณ/เดือน:
       749 
 ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
ข้อมูล ณ วันที่ 2016-06-29 14:22:59 น.