ข้อมูลครู บุคลากร

 

                                       ชื่อ-สกุล                  ตำแหน่ง/วิทยฐานะ          
  ผอ. (pdf.io)  

นายประพันธ์ ทนันชัย  

      ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

 

ครูวุฒิ (pdf.io)

 

นายจิราวุฒิ สมวงษา

      รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

  ครูประลอง (pdf.io)  

นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญ

                ครูชำนาญการพิเศษ

      ครูยนต์ (pdf.io)  

นายสุริยนต์ อุนจะนำ

                   ครูชำนาญการ

      ครูพิกุล (pdf.io)  

นางพิกุล พันธุ์ ปัญญา

                    ครูชำนาญการ

 

    ครูติ่ง (pdf.io)

 

นางอรัญญา สุขเกษม 

                 ครูชำนาญการพิเศษ

  ครูแก้ว (pdf.io)   นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยา                 ครูชำนาญการพิเศษ
  ครูแอร์ (pdf.io)   นายวชิรศรณ์ เครือธิ                    ครูชำนาญการ
  ครูอิ้ว (pdf.io)   นางกนิษฐา กาจินา                 ครูชำนาญการพิเศษ
  ครูวิ (pdf.io)   นางวิยะดา จิตชู                 ครูชำนาญการพิเศษ
  ครูนุ้ย (pdf.io)   นางยุพาพิน ไชยบาล                    ครูชำนาญการ
  ครูอ๊อฟ (pdf.io)    นายกมลรัตน์ เจนใจ                     ครูชำนาญการ
  ครูเอก (pdf.io)   นายสมพงษ์ เครือมูล                       ครู คศ.1
  ครูหน่อง (pdf.io)   นายเกียรติศักดิ์  ตะเขียว                     ครูชำนาญการ
    ครูอัน (pdf.io)     นาสาวสุมาลี บันดาลสกุล                     พี่เลี้ยงเด็กพิการ
 

เบท (pdf.io)

 

นายจาตุรันต์ ไชยบาล

            เจ้าหน้าที่ไอชีทีทรูปลูกปัญญา
  ครูหนิง (pdf.io)    นางสาววรุณ สายวงค์ใจ                      ครูอัตราจ้าง
  ครูอั๋น    นายกฤษณะ เมืองมา                      ครูอัตราจ้าง
  ครูเบิ่ล (pdf.io)   นางสาวสริตา สุธรรม                      ครูอัตราจ้าง
 

พี่ดา (pdf.io)

  นางสาวรัตน์ดาพร จินาเฟย                    เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

อ้ายเพลิน (pdf.io)

  นายมานพ คำอ้าย                     นักการภารโรง