ภาพกิจกรรม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง

t66

 

 

สรุปผลการแข่งขันของโรงเรียนบ้านไร่อ้อย จำนวน 19 ราย

โดยได้เหรียญทองจำนวน 10 รายการ เหรียญเงินจำนวน 5 รายการ เหรียญทองแดง 1 รายการ เข้าร่วมการแข่งขัน 3 รายการ

และเป็นตัวแทนระดับภาค 2 รายการคือ

1. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

2. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3