หน้าหลัก

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายประพันธ์ ทนันชัย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำคณะลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีถ้อย

โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อย นายประพันธ์ ทนันชัย ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธี