หน้าหลัก

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายประพันธ์ ทนันชัย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม " อบรมผู้นำอนามัยโรงเรียนระดับอำเภอ " ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไร่อ้อย ในวันที่ 27 มิุถนายน 2562 ที่ผ่านมา