หน้าหลัก

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายประพันธ์ ทนันชัย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และเดินขบวน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำโรงเรียนบ้านไร่อ้อย